کلمات مشابه :کعبه

دیداری شگفت‌انگیز در مسجد‌الحرام

با بهت و حیرت گفت: من زبیده بوشایش اهل الجزایر هستم. از لحظه‌ای که برای آمدن به حج، سوار هواپیما ...