سرزمین عرفات در مکه مکرمه

کلمات مشابه :عرفه

معرفت‌جویی یک مالزیایی در عرفات

به پهنای صورتش اشک می‌ریخت و می‌گفت: زمانی که شهادت جدیدم را دادم (منظورش «اَشهد اَنّ علیاً ولیّ الله» ...