626 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/12/20
خلاصه : جلسه 626 - 1396/12/20،

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 626 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)