619 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/11/24
خلاصه : جلسه 619 - 1396/11/24،

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 619 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)