618 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/11/23
خلاصه : جلسه 618 - 1396/11/23،

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 618 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)