617 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/11/17
خلاصه : جلسه 617 - 1396/11/17،

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 617 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)