333 - درس تفسیر قرآن

منبع : درس تفسیر قرآن تاریخ : 1396/11/15
خلاصه : جلسه 333 - 1396/11/15،
تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره،ریشه کفر به معنای پنهان كردن و کافر به معنای پنهان کننده است

خلاصه درس تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره

«ریشه کفر به معنای پنهان كردن و کافر به معنای پنهان کننده است، که در قرآن کریم هم دارای اقسام مختلف است و هم اینکه این پنهان کردن هم جنبه مادی دارد، مثل پنهان كردن دانه زير خاك و نیز جنبه معنوي همچون پنهان كردن باورهاي موهوم .»


«خداوند می فرماید: مَثَل دنیا از هر حیث آن همچون مال، ریاست و انواع شهوات و دارایی های دنیایی، مَثَل گیاهان روئیده شده در فصل بهار است که چشم  ها را خیره می کند، و بیننده تصور می کند که همیشه این گیاهان سر سبز و خوش منظر خواهند بود، در حالی که در گردش ایام فصل خزان و فصل زمستان وضعیت ظاهری آن تغییر خواهد کرد.»

 استناد به آیه  ٢٥٦ سوره مبارکه بقره:
«ممکن است در ظاهر تصور شود، کافر همیشه به معنای بد بکار می رود، در حالی که اقسام کفر عبارتند از كافری که فاقد مدح و ذم است، همچون كشاورزی که دانه را در دل خاک پنهان می کند و كافر نيكو یعنی کسی که پنهان كننده باطل است و كافر نكوهيده که پنهان كننده حق بشمار می رود.»

استناد به آيه ٥٢ سوره مبارکه عنکبوت:
«انواع كفر نكوهيده به معنای كفر جحود شامل كفر جهلي و كفر عملي می شود، از این رو امام باقر(ع) در روایت شریفی می فرمایند: اگر بندگان ، آن گاه كه نمي دانستند درنگ مي كردند، گرفتار انكار و كفر نمي شدند و در روایت دیگری از حضرت علی(ع) آمده است که  اگر بندگان ، به گاه ندانستن ، [از اظهار نظر] باز مي ايستادند، كافر و گمراه نمي شدند.»


«کنترل خشم و غضب و همچنین پوشاندن عیوب دیگران از بهترین سجایای اخلاقی است، زیرا که صفت ستاریت از صفات خدای متعال بشمار می رود و خداوند این رفتار را میان بندگان خود دوست دارد، که بدی ها را پنهان و خوبی را ها ظاهر نمایند.»

  • 333 - درس تفسیر قرآن (دانلود)