608 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/10/18
خلاصه : جلسه 608 - 1396/10/18

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 608 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)