تاريخ : دوشنبه 1396/10/4

دیدار با کارکنان، مدیران و خدمتگزاران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

دیدار با کارکنان، مدیران و خدمتگزاران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به مناسبت هفته ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)