593 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه مبحث حج تاریخ : 1396/09/13
خلاصه : جلسه 593 - 1396/09/13

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 593 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)