592 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/09/12
خلاصه : جلسه 592 - 1396/09/12

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 592 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)