591 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/09/07
خلاصه : جلسه 591 - 1396/09/07

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 591 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)