590 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/09/05
خلاصه : جلسه 590 - 1396/09/05

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 590 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)