589 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/08/30
خلاصه : جلسه 589 - 1396/08/30

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 589 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)