587 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه مبحث حج تاریخ : 1396/08/14
خلاصه : جلسه 587 - 1396/08/14

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 587 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)