586 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه مبحث حج تاریخ : 1396/08/09
خلاصه : جلسه 586 - 1396/08/09

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 586 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)