585 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه مبحث حج تاریخ : 1396/08/08
خلاصه : جلسه 585 -
1396/08/08

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)