584 - درس خارج فقه مبحث حج

منبع : درس خارج فقه مبحث حج تاریخ : 1396/08/07
خلاصه : جلسه 584 -
1396/08/07

متن درس ان‌شالله به‌زودی اضافه خواهد شد.

  • 584 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)