تاريخ : چهارشنبه 1396/7/19

دیدار دکتر سقائیان نژاد، شهردار قم با آیت الله محمدی ری شهری

در این دیدار آقای دکتر سقائیان نژاد گزارشی از فعالیت های یک سال اخیر شهرداری قم را به محضر آیت الله ری شهری ارائه کرد.