تاريخ : پنج شنبه 1396/6/9

مراسم عاشورای حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم

حضور دکتر روحانی در مراسم عاشورای حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)