تاريخ : چهارشنبه 1396/7/12

مراسم آغاز سال تحصیلی 96-97 دانشگاه قرآن و حدیث

حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی 96-97 دانشگاه قرآن و حدیث و سخنرانی در تبیین حقوق متقابل دانشگاه و دانشجو