تاريخ : دوشنبه 1396/3/1

دیدار جوانان بسیج جهاد سازندگی با تولیت آستان مقدّس

جوانان بسیج جهاد سازندگی با تولیت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السلام دیدار کردند