تاريخ : چهارشنبه 1396/2/13

گرامیداشت روز معلم، تقدیر آیت الله ری شهری از اساتید

مراسم گرامیداشت روز معلم روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، همراه با سخنرانی رئیس دانشگاه قران و حدیث برای استادان