نقش موثر معاونتهای فرهنگی دانشگاه‌ها

نقش موثر  معاونتهای فرهنگی دانشگاه‌ها

نکاتی پیرامون نقش موثر معاونتهای فرهنگی دانشگاه‌ها

 همان گونه که دانشگاه‌ها در پیدایش انقلاب سهم قابل توجهی داشتند به طور قطع در حفظ و صیانت از آن نیز سهم موثری نیز خواهند داشت، اگر دانشگاه‌ها بخواهند این نقش را در پاسداری از انقلاب ایفا کنند باید به بخشهای فرهنگی توجه ویژه داشته باشند.
 معاونتهای فرهنگی نقش موثری در تاثیرگذاری و جهت دهی در دانشگاه‌ها دارند و حوزه فرهنگی از امور ذاتی آموزش عالی به شمار می‌رود.

 معاونتهای فرهنگی می‌توانند در کنار آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها نقش اساسی ایفا کنند:
جهت دهی آموزش و پژوهش یکی از نقشهایی است که معاونتهای فرهنگی می‌توانند انجام دهند زیرا با هدایت علم به سوی انسانیت، زمینه بهروزی و رشد انسانی دانشجویان را فراهم خواهند آورد.

همه علوم از نظر اسلام ارزشمند است:
علوم زمانی ارزشمند است که در خدمت انسان و رشد او قرار گیرد در غیر این صورت جهل فایده‌اش بیشتر علمی است که به زیان بشر باشد، متاسفانه امروز در جوامع بشری علم جهت‌دهی خود را از دست داده و در خدمت پول، ویرانی و فقر بیشتر مردم قرار گرفته است.

 سمت و سوی علوم باید از طریق فرهنگ تعیین شود:
علم باید در خدمت مردم و در خدمت رشد انسانیت قرار گیرد و این مهم با برنامه ریزی حوزه فرهنگ موثر می‌شود ارزش آموزش و پژوهش با جهت دهی علم مشخص می‌شود.

 آداب تعلیم و تعلم از وظایف ذاتی معاونت فرهنگی : 
رعایت برخی نکات از سوی استاد و دانشجو در راستای اهداف متعالی کسب علم بسیار حائز اهمیت است.
نشاط در فراگیری بهتر علوم تاثیر بسزایی دارد و معاونت فرهنگی با ایجاد یک بستر شاد می‌تواند این مهم را محقق سازد و این نشاط باید از طریق حلال و موافق ارزشهای اسلامی صورت بپذیرد.

 دقت در گزینش مسؤولان فرهنگی :
مسؤولان فرهنگی باید از افراد با تجربه باشند و بتوانند با دانشجویان از طریق عاطفی برخورد کرده و از برخورد حذفی به جد پرهیز کنند تا دانشجویان در تراز نظام انقلاب اسلامی تربیت و آموزش ببینند.

 مطالعه سیره نبوی برای جذب بیشتر دانشجویان: 
چگونگی برخورد افراد سبب جذب و دفع افراد می‌شود. پیامبر(ص) در هنگام دعوت مشرکان به دین اسلام بهترین رفتار و برخورد را داشتند.
مهمترین وظیفه معاونتهای فرهنگی آن است که جوانان را با محبت الهی آشنا سازند، همه خوبی ها با این امر به دست می‌آید؛ نقطه تمرکز کارهای فرهنگی باید محبت الهی باشد.

منبع :