تاريخ : پنج شنبه 1373/8/5

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر حضرت عبد‌العظیم حسنی علیه السلام

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر حضرت عبد‌العظیم حسنی علیه السلام