فضيلت زيارت سيد الشهدا عليه السلام

فضيلت زيارت سيد الشهدا عليه السلام

ملاحظه احاديثى كه در باره فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام آمده اند و مقايسه آنها با رواياتى كه در باره فضيلت زيارت ساير خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شده اند ، به روشنى نشان مى دهد كه زيارت ايشان ، بيش از ديگر اهل بيت عليهم السلام مورد توصيه و تأكيد است .

ملاحظه احاديثى كه در باره فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام آمده اند و مقايسه آنها با رواياتى كه در باره فضيلت زيارت ساير خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شده اند ، به روشنى نشان مى دهد كه زيارت ايشان ، بيش از ديگر اهل بيت عليهم السلام مورد توصيه و تأكيد است .
اين روايات ، نه تنها زيارت سيّد الشهدا عليه السلام را بافضيلت ترين كار و همانند زيارت خدا و پيامبر او توصيف مى نمايند ؛ بلكه تصريح مى كنند كه زيارت ايشان ، بر هر مؤمنِ معترف به امامت امامان عليهم السلام ، واجب است و كسى كه بتواند آن امام بزرگوار را در كربلا زيارت كند ، امّا سستى ورزد ، حقّى از حقوق خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله را ترك كرده است و با اين جفاكارى ، مورد عاقّ اهل بيت عليهم السلام واقع مى گردد و بدين سان ، از خيرات و بركات فراوانى محروم مى شود و از ايمان و عمرش كاسته مى گردد . همچنين در بيان ثواب زيارت امام حسين عليه السلام ، برخى احاديث ، آن را برابر با پاداش به جا آوردن حجّ واجب و عمره پس از آن مى دانند و برخى ، معادل پاداش حج گزاردنِ كسى مى دانند كه موفّق به گزاردن حجّ واجب خويش نشده است ؛ بلكه شمارى از احاديث ، فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام را بسيار بيشتر از اين و برابر با هزار حج ، شمرده شده اند . ()

-----------------------------------------------------------------------------------

۱.ر .ك : دانش نامه امام حسين عليه السلام ، بخش سيزدهم : زيارت امام حسين عليه السلام / رواياتى در باره برابر بودن زيارت امام حسين عليه السلام با حج و عمره .