627 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  14
جلسه 627 - 1396/12/21،
626 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  20
جلسه 626 - 1396/12/20،
625 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  25
جلسه 625 - 1396/12/15،
624 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  24
جلسه 624 - 1396/12/14،
623 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  24
جلسه 623 - 1396/12/13،
622 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  35
جلسه 622 - 1396/12/8،
621 - حدّ ضیق وقت در عدول از تمتع به افراد تعداد بازدید:  49
جلسه 621 - 1396/12/7، در فرع اول و دوم مسئله پنجم از مسائل صورت حج تمتع گفتیم: کسی که وظیفه‌اش انجام حج تمتع است، نمی‌تواند اختیاراً به حج افراد یا قران عدول کند؛ ولی در صورت تنگی وقت، تمتع‌اش به افراد تبدیل می‌شود. بحث در فرع سوم، یعنی حدّ ضیق وقت ...
620 - حکم عدول از تمتع به افراد تعداد بازدید:  53
جلسه 620 - 1396/12/6، علاوه بر اجماعی بودن این مسئله، ظاهر آیه شریفه نیز بر آن دلالت دارد، زیرا می‌فرماید: ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ﴾. یعنی حج تمتع که حکمش بیان شد، برای کسی است که اهل مکه نیست. همچنین، این حکم طبق قاعده است، زیرا قاعدتاً عدول از یک ...
619 - ادامه مسائل صورت حج تمتع تعداد بازدید:  95
جلسه 619 - 1396/11/24، فرع ششم درباره حکم حج مستحب است. در حج واجب گفتیم: اگر کسی عمره تمتع را انجام دهد، حق خروج از مکه را ندارد، آیا در حج مستحب نیز حکم، همین گونه است؟‌ جواب این است که حج مستحب در این جهت با حج واجب فرقی نمی‌کند، زیرا ...
618 - موارد استثناء از عدم جواز خروج بعد از عمره تمتع تعداد بازدید:  102
جلسه 618 - 1396/11/23، ن فرع در باره استثنائات حکم عدم جواز خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع، است. گفتیم در این باره چهار قول مطرح شده است: یک. خروجی که مستلزم انجام دوباره عمره نباشد به اینکه یا در حالت احرام برای حج، خارج شود یا در همان ماه ...
صفحه از 6
تعداد موارد : 59