581 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  3
جلسه 581 - 1396/07/30
580 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  6
جلسه 580 - 1396/07/25
579 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  14
جلسه 579 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
578 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  15
جلسه 578 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
577 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  23
جلسه 577 - 1396/07/18 بحث در فرع دوم از مسئله دوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع این فرع این بود که آیا عمره مفرده بر نائی در صورتی که برای آن استطاعت داشته باشد؛ ولی برای حج مستطیع نباشد، واجب است یا نه؟ عده‌ای از فقها از جمله حضرت امام فرمودند: ...
576 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  24
جلسه 576 - 1396/07/17 موضوع بحث این بود که آیا عمره مفرده بر نائی در صورتی که برای آن استطاعت داشته باشد؛ ولی برای حج مستطیع نباشد، واجب است یا اینکه فقط اختصاص به حاضر دارد؟ صاحب عروة، حضرت امام، آیت الله خویی و عده‌ای دیگر از فقها، فرمودند: مشهور قائل به ...
575 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1 و مسئله 2) تعداد بازدید:  22
جلسه 575 - 1396/07/16 پس از تقسیم عمره به واجب اصلی، واجب عرضی و مندوب، سه فرع را مطرح شده است. فرع اول این بود که: عمره با شرايطی كه در حج معتبر است، در طول عمر يک بار بر هر مکلفی واجب است. در جلسه قبل، ادله اثبات وجوب عمره را ...
574 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1) تعداد بازدید:  43
جلسه 574 - 1396/06/27، در این جلسه به بررسی ادله‌ای می‌پردازیم که برای اثبات وجوب بالاصالة عمره به آنها تمسک شده است. علاوه بر اینکه برخی برای این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند، به برخی از آیات و روایات نیز استدلال شده است که در ادامه می‌آید.
573 - مسائل اقسام عمره (مسئله 1) تعداد بازدید:  57
جلسه 573 - 1396/06/26، فرع اول این است که عمره نیز اصالتاً مانند حج با شرايطی كه در حج معتبر است ـ مثل بلوغ، عقل، حرّیت و استطاعت مالی، بدنی و سربی[3] ـ بر هر مكلّف در طول عمرش یک بار واجب است. فرع دوم فوریت داشتن وجوب عمره است.
572 - مسائل حج مندوب (مسئله 3 تا 7) و مسائل اقسام عمره تعداد بازدید:  38
جلسه 572 - 1396/06/21، در مسئله چهارم میفرماید: يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته. زياد خرج كردن در حج مستحب است؛ و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج حج افضل است. مراد از «کثرة الانفاق» هزینه کردن زیاد برای حج است نه اینکه به حدّ اسراف برسد. همچنین اگر امر ...
صفحه از 2
تعداد موارد : 13