گريه زمين و آسمان بر امام حسين عليه السلام تعداد بازدید:  420
امام صادق عليه السلام فرمود : «آسمان و زمين ، جز بر حسين بن على عليه السلام و يحيى بن زكريّا عليه السلام، براى ديگرى گريه نكرده اند» .
پيشواى حق‌پذيران تعداد بازدید:  358
امام صادق عليه السلام فرمود : «هنگامى كه آيه شريف: ( [تا] گوش‌هاى شنوا آن را نگاه دارد ) نازل گرديد، پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السلام فرمود : مقصود از (گوش‌هاى شنوا) گوش شماست».
عرضه دين بر كارشناسان دينى تعداد بازدید:  457
بر مولاى خود على بن محمّد (امام هادى عليه السلام) وارد شدم . چون نظر ايشان بر من افتاد ، فرمود : «خوش آمدى ، اى ابوالقاسم! به راستى ، تو از دوستان حقيقى ما هستى» . گفتم: اى پسر پيامبر ! ميل دارم دينم را بر شما عرضه بدارم ، ...
موحّد كامل تعداد بازدید:  418
سليمان بن عبد اللَّه هاشمى گفت : از امام باقر عليه السلام شنيدم كه مى‏فرمود : «پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله در حالى كه مردم نزد ايشان گرد آمده بودند ، فرمود :خداوند را براى نعمت‏هايى كه به شما داده ، دوست بداريد و مرا نيز براى خداوند، ...
شمار پيامبران تعداد بازدید:  420
حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام نوشتم كه نام «ذو الكفل» چه بود؟ و آيا «ذو الكفل» از پيامبران مُرسل بوده يا نه ؟
ويژگى‏‌هاى اسلام تعداد بازدید:  318
پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود : خداوند، اسلام را پديد آورد ، و براى آن فضا و عرصه‏‌اى قرار داد ، و نورى و دژى و ياورى مقرّر داشت . فضايش قرآن و نورش حكمت است و دژش كارهاى نيك اند و ياران آن، من و اهل بيتم ...
شناخت اهل بيت (ع) تعداد بازدید:  458
پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله فرموده : «كسى كه از دنيا برود و امام زمان خود را نشناسد، او به مرگ جاهلى مرده است»؟ ...
روشن‏‌بينى اهل بيت‏ (ع) تعداد بازدید:  421
در خدمت امام صادق عليه السلام بودم . مردى از ايشان در باره آيه شريف: ( به يقين، در اين براى هوشياران عبرت‏هاست و آن بر سر راهى، پا بر جاست ) سؤال مى‏‌كرد . امام عليه السلام در جواب او فرمود : «مقصود از "هوشياران" ما هستيم و راه هم ...