568 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65) تعداد بازدید:  351
جلسه 568 - 1396/03/02، بحث در مسئله شصت و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود که آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام می‌باشد. پس از آن، وارد مسائل حج نذری خواهیم شد. در فرع اول این مسئله، بیان شد که کسی که بر عهده‌اش حج مستقر شده ...
567 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 63 و 64) تعداد بازدید:  353
جلسه 567 - 1396/03/01 لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. اگر استطاعت مالى میت معلوم باشد؛ وليكن تحقق بقيه شرايط وجوب حج، معلوم نباشد‌، اصل و قاعده‌اى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود، در ...
566- مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 62) تعداد بازدید:  307
جلسه 566 - 1396/02/31 همان طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، دلیل اینکه ملاک، تقلید وارث یا وصی است، این است که ما در بحث اجتهاد، خود را مخطئه می‌دانیم نه مصوبه، به این معنا که می‌گوییم حکم واقعی یک چیز است و نظر مجتهد تنها طریقی برای رسیدن ...
565 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 61) تعداد بازدید:  358
جلسه 565 - 1396/02/26 در این فرع بحث در این است که اگر فقط حج بلدی امکان داشته باشد، با توجه به اینکه اولاً حج میقاتی هم کافی است، ثانیاً اجاره حج، واجب فوری است، تکلیف چیست؟ آیا باید در همان سال، حج بلدی را اجاره کنند یا اینکه اگر سال ...
564 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 60) تعداد بازدید:  307
جلسه 564 - 1396/02/25 اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد‌ مگر براى ميقات اضطرارى، مثل مكه يا ادنى الحل، واجب است. گاه ترکه برای اجاره حج میقاتی کافی است که همان واجب است؛ ولی گاه ترکه حتی به اندازه اجاره حج میقاتی هم نیست، در این صورت، اگر به ...
563 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 59) تعداد بازدید:  324
جلسه 563 - 1396/02/24 در مسئله قبلی گذشت که در اجاره حج برای میتی که حج بر او مستقر بوده، نظر مشهور این است که حج میقاتی کفایت می‌کند، مگر آنکه وصیت به حج بلدی کند که در این صورت، حج بلدی باید اجاره شود و هزینه مازاد بر حج میقاتی ...
562 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58) تعداد بازدید:  372
جلسه 562 - 1396/02/19، بحث در مسئله پنجاه و هشتم بود که آیا برای میتی که حج بدهکار است باید حج بلدی انجام شود یا اینکه حج میقاتی نیز کفایت می‌کند؟ سه فرع از فروع مطرح شده در این مسئله را خواندیم. فرع چهارم قبلا گفتیم در صورتی که میت وصیت نکرده ...
561 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58) تعداد بازدید:  408
جلسه 561 - 1396/02/18، بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هشتم بود که برای اجاره حج از طرف میتی که حج بر او مستقر شده، آیا باید حج بلدی اجاره شود یا حج میقاتی هم کافی است. نظر حضرت امام و صاحب عروة به تبع مشهور این بود که ...
560 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 58) تعداد بازدید:  350
جلسه 560 - 1396/02/17 بحث در مسائل شرطیت استطاعت بود. مسئله پنجاه و هشتم را به چند فرع تقسیم می‌نماییم و هر یک را مستقلا مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرع اول قبلا گذشت که اگر حج بر عهده کسی مستقر شود و از دنیا برود، باید برای او حج قضا شود، یعنی از ...
559 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57) تعداد بازدید:  357
جلسه 559 - 1396/02/12 در این فرع چند بحث وجود دارد: 1 ـ دلیل اینکه حج تبرعی برای میت مجزی است چیست؟ 2 ـ چرا اجرت استیجار حج که مال ورثه نبود، به ورثه برمی‌گردد؟ 3 ـ دلیل این احتیاط که ورثه کبیر، مستحب است سهم خود را از طرف میت در وجوه برّ ...
صفحه از 9
تعداد موارد : 83