317 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  168
جلسه 317 - 1396/03/02
316 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  167
جلسه 316 - 1396/02/26
315 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  172
1396/02/19
314 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  183
1396/02/12
313 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  214
1396/01/29
312 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  211
1396/01/15
311 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  246
95/12/24
310 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  308
95/12/10
309 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  335
95/12/03
308 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  304
95/11/26، «یکی از ویژگی های مهم اهل تقوا یقین داشتن به آخرت است.» تبیین عظمت عالم آخرت: «خداوند در سوره نساء آیه ۷۷ می‌فرماید، متاع دنیا برای انسان های با تقوا در مقابل لذت های اخروی اندک است؛ خداوند در قرآن کریم ملک دنیا را صغیر و ملک آخرت را کبیر ...
صفحه از 4
تعداد موارد : 33