606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1) تعداد بازدید:  55
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. خداوند متعال ما را هنگامی که در زندگی مشکل داریم امتحان می‌کند که آیا برای حل مشکل‌مان خضوع و ذلت در برابر غیر او را می‌پذیریم یا اینکه فقط سراغ او می‌رویم؟
605 - پیش‌دستی در دعا تعداد بازدید:  40
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند.
604 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (4) تعداد بازدید:  26
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که هنگام اضطرار و مشکلات جدی در زندگی سراغ خدا می‌روند، دو دسته هستند:
603 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (3) تعداد بازدید:  24
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. همه انسان‌ها هنگام اضطرار فطرتاً خدا را می‌خوانند و خداوند هم خواسته آنها را در این حالت، قطعا اجابت می‌کند.
602 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (2) تعداد بازدید:  27
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. انسان وقتى در بن‌بستِ سختى‌ها قرار بگيرد، با همه وجود، خدا را احساس مى‌كند و دست نياز به سوى آن بى‌نياز دراز می‌کند
601 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن تعداد بازدید:  33
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ، و أسأَلُكَ عِندَ الحاجَةِ، و أتَضَرَّعُ إلَيكَ عِندَ المَسكَنَة‌. کمک خواستن انسان از خدا ، هنگام ضرورت و تنهایی
600 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (2) تعداد بازدید:  26
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُفارَقَةِ مَنِ اجتَمَعَ إلَيك‌. یکی از راهکارهای مهم برای مصون ماندن از انجام کاری بر خلاف محبت خداست.
599 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (1) تعداد بازدید:  70
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُفارَقَةِ مَنِ اجتَمَعَ إلَيك‌. دوستی و پیوند با کسانی که با خدای سبحان پیوند دارند، یکی از راهکارهای مهم برای مصون ماندن از انجام کاری بر خلاف محبت خداست.
598 - جدایی از کسی که از خدا جداست (2) تعداد بازدید:  55
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُجامَعَةِ مَن تَفَرَّقَ عَنکَ‌ یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب دوست این است که دوست انسان باید کسی باشد که با خدا پیوند دارد.
597 - جدایی از کسی که از خدا جداست (1) تعداد بازدید:  42
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُجامَعَةِ مَن تَفَرَّقَ عَنکَ‌. مهم‌ترین چیزی که سبب می‌شود انسان مرتکب کاری شود که بر خلاف محبت خداست، چیست؟
صفحه از 31
تعداد موارد : 308