424 - حکم انفال در زمان غیبت تعداد بازدید:  2993
جلسه چهارصد و بیست و چهارم 94/09/02، بحث در حکم انفال در زمان غیبت بود که آیا همه انفال برای شیعیان تحلیل شده یا فقط موارد ضروری مثل مناکح و متاجر و مسکن یا اصلا تحلیل نشده است؟
423 - ادامه بحث انفال تعداد بازدید:  1795
جلسه چهارصد و بیست و سه 94/09/01، آخرین مصداق از مصادیق انفال یعنی معادن. درباره اینکه معادن از انفال محسوب می‌شوند یا نه، سه نظریه مطرح شده است: یک: نظریه شیخ طوسی و امثال ایشان که معادن را مطلقا از انفال و ملک امام علیه السلام می‌دانند، دو: نظریه شهید ...
422 - معادن و انفال بودن آنها تعداد بازدید:  1711
جلسه چهارصد و بیست و دو 94/08/26، میراث بدون وارث در عصر غیبت ، این مباحث راجع به زمان حضور بود، اما تکلیف میراث بدون وارث در عصر غیبت چیست؟ در اینجا فقها اختلاف نظر دارند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف فرموده: إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا ...
421 - مصادیق انفال تعداد بازدید:  3069
جلسه چهارصد و بیست و یک 94/08/25، بحث در مواردی بود که حضرت امام در تحریر آنها را جزء انفال محسوب می‌کردند. مورد دوم زمین‌های موات بود که حاکم و رهبر جامعه هر گونه که بخواهد و مصلحت جامعه باشد آن‌ها را مصرف می‌کند. /اقسام اراضی موات / زمین‌های موات ...
420 - ادامه روایات بحث انفال تعداد بازدید:  2480
جلسه چهارصد و بیست 94/08/24، پس از بررسی آیات مربوط به اموالی که در اختیار رهبر جامعه اسلامی است، سراغ روایات این بحث رفتیم. دوازده روایت از روایات باب اول از «أبواب الأنفال و ما یختصّ بالإمام» را در جلسه قبل خواندیم که مضمون همه آنها جمع‌بندی ما از آیات ...
419 - روایات بحث انفال تعداد بازدید:  2422
جلسه چهارصد و نوزده 94/08/19، روایات باب انفال، صاحب وسائل این روایات را در باب اول از «أبواب الانفال و ما یختصّ بالإمام» ذکر کرده است و عنوان باب را که در واقع فتوای خود ایشان است، چنین قرار داده است: بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ ...
418 - بررسی آیات مرتبط با موضوع انفال تعداد بازدید:  2262
جلسه چهارصد و هیجده 94/08/18ُ بحث در تبیین انفال یا اموالی بود که در اختیار رهبر جامعه اسلامی است.اگر قبل از ورود به روایات این باب، آیاتی که دلالت بر این معنا دارد را توضیح دهیم، استنباط از روایات ساده می‌شود گفتیم در چهار آیه به این موضوع پرداخته شده ...
417 - واژه‌شناسی و کاربرد قرآنی «انفال» تعداد بازدید:  2133
جلسه چهارصد و هفده 94/08/17، بعد از اتمام مبحث خمس، فقها معمولاً بحث انفال را که نسبتاً بحث کوتاهی است، مطرح می‌کنند، چه اینکه بحث انفال ارتباط نزدیکی با بحث خمس دارد. البته برخی فقها هم مثل صاحب عروة بعد از بحث خمس، بحث حج را ذکر کرده‌اند. ولی ما ...