مراسم دعای کمیل مدینه

تاریخ : 17 دی 1383

مراسم دعای روح‌بخش کمیل در جوار حرم نبوی (ص)

مراسم دعای کمیل

تاریخ : 10 دی 1383

مراسم معنوی دعای روح‌بخش کمیل در جوار مسجد النبی (ص)