دیدار از مجلس اعلای عراق

تاریخ : 28 دی 1383

دیدار با مسئولان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مکه مکرمه