مراسم برائت از مشرکین سال 1384

تاریخ : 22 آبان 1384

مراسم برائت از مشرکین، مکه مکرمه، سال 1384

مراسم جشن عید سعید غدیر

تاریخ : 9 بهمن 1383

مراسم جشن عید سعید غدیر

پایان سفر حج تمتع - مراسم شکر گذاری

تاریخ : 8 بهمن 1383

مراسم شکر گذاری به مناسبت انجام موفقیت آمیز مراسم حج تمتع

صفحه از 4
تعداد موارد : 21