فلسفه برائت از مشرکین، در جمع حجاج سال 1372 فلسفه برائت از مشرکین، در جمع حجاج سال 1372
اصولاً مراسم برائت، از بزرگترین یادگارهای امام برای زائرین خانه خدا، ملّت ایران و کلیه مسلمانان حهان است (هر چند آنچه که شد، نه تنها اثرش از مراسم برائت کمترنبود،بلکه بمراتب بیشترنیز بود.» بعد از حرم امن خدا، هیچ مکانی برای اجرای مراسم برائت مناسبتر از مِنی نیست. منی از سویی ...
تاریخ : 3 بهمن 1372 تعداد بازدید : 1615