402 - شرط سیادت در اصناف ثلاثه تعداد بازدید:  2108
جلسه چهارصد و دوم، نظر حضرت امام ; راجع به ملکیت خمس چیست؟ تتمه مبحث ملکیت سهام : حضرت امام ـ چنانچه خواندیم ـ در تحریر قائل به تقسیم شش‌گانه خمس هستند. ایشان فرمودند: قسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّٰه تعالى، و سهم للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و سهم ...
401 - مراد از «ذی القربی» در آیه خمس تعداد بازدید:  2249
جلسه چهارصد و یکم، بحث تقسیم خمس. دو بحث مهم و اساسی : بحث اوّل ملکیت سهام که آیا خمس حق وحدانی است و ملک امام به عنوان امام، یا اینکه ملک مشاع است و هر یک از اصناف سته مالک بخشی از آن هستند. در مجموع از ادله استفاده ...
400 - مالکیت خمس تعداد بازدید:  2097
جلسه چهارصدم، بحث در دفع ایرادهایی بود که به نظریه مختار یعنی حق وحدانی بودن خمس و اینکه همه آن در اختیار امام علیه السلام است، وارد شده است. در جلسه قبل یک اشکال مطرح شد که جواب آن باقی ماند. قبل از بیان جواب این اشکال فشرده‌ مطالب گذشته ...
399 - مالکیت خمس تعداد بازدید:  1860
جلسه سیصد و نود و نهم، بحث در مسئله تقسیم خمس بود که آیا خمس باید تنصیف شود یعنی نصف آن سهم امام و نصف دیگر برای سه صنف دیگر باشد یا همه آن ملک امام به عنوان حق حاکمیت و امارت است و سه صنف دیگر مصرف خمس هستند؟ ...
398 - مالکیت خمس تعداد بازدید:  1862
جلسه سیصد و نود و هشتم، بحث در یکی از مسائل بسیار مهم خمس یعنی تقسیم آن بود. این مسأله‌ای است که مورد ابتلای مراجع تقلید هم است. گفتیم مشهور فقها قائلند بر اساس ظاهر آیه شریفه و برخی روایات، خمس به شش قسم تقسیم می‌شود یعنی خمس ملک مشاع ...
397 - تقسيم خمس تعداد بازدید:  1802
جلسه سیصد و نود و هفتم، بحث در تقسیم خمس و مستحقین خمس بود. در تبیین آیه خمس که این شش سهم در آن آمده و روایات مربوط به تقسیم که هشت تای آن را در جلسه قبل خواندیم، دو بحث اصلی وجود دارد. یک بحث این است که آیا ...
396 - بیع مال مختلط قبل از تخمیس تعداد بازدید:  1746
جلسه سیصد و نود و ششم، بحث در مسئله 33 تحریر الوسیله از مسائل مربوط به متعلقات خمس بود، حکم صورت دوم مسئله: بیع مال مختلط قبل از تخمیس اگر 100 کیلو برنج مخلوط به حرام دارد که نه مقدار حرام مشخص است نه مالک آن، وظیفهاش این است که.....
395 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام تعداد بازدید:  1789
جلسه سیصد و نود و پنجم، بحث در فرع دوم مسئله 32 تحریر بود. یعنی آنجا که پس از پرداخت خمس مال مختلط معلوم شود مقدار حرام بیش از خمس بوده است. مثلاً پس از پرداخت 20 تومان به عنوان صدقه 100 تومان مال مختلط، معلوم شود مقدار حرام 50 ...
394 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام تعداد بازدید:  1397
جلسه سیصد و نود و چهارم، بحث در مسئله 31 تحریر بود که اگر مال حلالی که متعلق خمس بوده با حرام مخلوط شود حکم چیست؟ اگر باید دو بار خمس بدهد، اول باید خمس تحلیل را پرداخت کند یا خمس مال حلال را یا فرقی ندارد؟ گفتیم چهار احتمال ...
393 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام تعداد بازدید:  1256
جلسه سیصد و نود و سوم، بحث در مسائل مربوط به خمس مال مخلوط با حرام به مسئله 31 تحریر رسید. متن آن را در جلسه قبل خواندیم. در این جلسه به توضیح آن می‌پردازیم. حکم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با حرام مخلوط شده
صفحه از 9
تعداد موارد : 87