614 - انواع القائات‌ تعداد بازدید:  63
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ. تلقین یا از طرف خود انسان صورت می‌گیرد که اعم از تلقین بد یا خوب است، یا از طرف غیر اوست که به دو قسم بد و خوب تقسیم می‌شود، ...
613 - مقصود از القائات شیطانی تعداد بازدید:  50
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ. القائات شیطان یا وسوسه‌های او به معنای تلقین افکار منفی در ضمیر انسان است. القای مطالب خوب به ذهن، اثر مثبت؛ و القای مطالب بد، اثر منفی بر روان انسان دارد
612 - شیطان در فرهنگ قرآن تعداد بازدید:  47
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ، و تَفَكُّرا في قُدرَتِكَ، و تَدبيرا عَلى عَدُوِّكَ. مباحثی که در این فراز مورد بررسی قرار می‌گیرد: مراد از شیطان، چیستی القائات شیطانی و انواع آن، تأثیرات القائات شیطانی و از ...
611 - عدم منافات توسل به اسباب مشروع با توحید تعداد بازدید:  39
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: فَأَستَحِقَّ بِذلِكَ خِذلانَكَ و مَنعَكَ و إعراضَكَ، يا أرحَمَ الرّاحِمين‌. آیا توسل به اسباب، منافات با توحید دارد یا ندارد؟
610 - خذلان و اعراض پروردگار نتیجه نیازخواهی از دیگران تعداد بازدید:  29
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: فَأَستَحِقَّ بِذلِكَ خِذلانَكَ و مَنعَكَ و إعراضَكَ، يا أرحَمَ الرّاحِمين‌. نتیجه خواهش کردن و تضرع کردن برای غیر خدا
609 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (4) تعداد بازدید:  92
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لا بِالتَّضَرُّعِ إلى مَن دونَكَ إذا رَهِبت‌. آیا انسان هنگام نیازمندی، سراغ خدا می‌رود یا دست به سوی غیر خدا دراز می‌کند و ذلیل او می‌شود؟
608 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (3) تعداد بازدید:  38
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: و لا بِالخُضوعِ لِسُؤالِ غَيرِكَ إذَا افتَقَرتُ‌. خداوند متعال ما را هنگامی که در زندگی مشکل داریم امتحان می‌کند که آیا برای حل مشکل‌مان خضوع و ذلت در برابر غیر او را می‌پذیریم یا اینکه فقط سراغ او می‌رویم؟
607 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (2) تعداد بازدید:  35
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. آیا انسان هنگام نیازمندی، سراغ خدا می‌رود یا دست به سوی غیر خدا دراز می‌کند و ذلیل او می‌شود؟
606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1) تعداد بازدید:  48
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. خداوند متعال ما را هنگامی که در زندگی مشکل داریم امتحان می‌کند که آیا برای حل مشکل‌مان خضوع و ذلت در برابر غیر او را می‌پذیریم یا اینکه فقط سراغ او می‌رویم؟
605 - پیش‌دستی در دعا تعداد بازدید:  34
فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند.
صفحه از 41
تعداد موارد : 410