601 - حکم طواف نساء در عمره تمتع تعداد بازدید:  31
جلسه 601 - 1396/10/03، بحث در صورت اجمالی حج تمتع بود که گفتیم در اینجا این بحث را مورد بررسی قرار می‌دهیم که حکم طواف نساء در عمره تمتع چیست؟ مشهور فقها با استناد به دو دسته از روایات آن را واجب نمی‌دانند، روایاتی که صراحتاً بر عدم وجوب آن در عمره ...
600 - حکم طواف نساء در عمره تمتع تعداد بازدید:  35
جلسه 600 - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸، حضرت امام (رحمة الله علیه) در این فصل به تبع صاحب عروة، ابتدا به صورت فشرده و اجمالی یک دور اعمال حج را بیان می‌کنند، سپس به صورت مفصل در مورد هر یک از اعمال، بحث می‌کنند. قبل از اینکه متن تحریر را بخوانیم، بیتی را می‌خوانیم که ...
599 - اقسام حج (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  50
جلسه 599 - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷، موضوع این مسئله این بود که اگر وظیفه مقیم در مکه، حج تمتع باشد، از کجا باید محرم شود؟ گفتیم سه قول در این باره مطرح شده است: 1 ـ احرام از «مُهََلّ ارضه» یعنی فقط میقات محل زندگی مکلف. 2 ـ احرام از هر یک از مواقیت کفایت ...
598 - اقسام حج (ادامه مسئله 4) تعداد بازدید:  39
جلسه 598 - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶، وضوع این مسئله این بود که میقات مقیم در مکه برای احرام عمره تمتع، در صورتی که وظیفه او حج تمتع باشد، کجاست؟ قول اول که عده‌ای از بزرگان فقهای قدما آن را پذیرفته بودند، این بود که باید به میقات محل زندگی خودش برگردد. دلیل اول ...
597 - اقسام حج (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  51
جلسه 597 - 1396/09/21، اما در این فرع، صحبت در این است که اگر بعد از اقامت و قبل از گذشت دو سال، مستطیع شود، حکمش چیست؟ حضرت امام می‌فرمایند: و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر ...
596 - اقسام حج (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  54
جلسه 596 - 1396/09/20، وضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حکم کسی که بعد از استطاعت مقیم مکه شده و نیز کسی که قبل از استطاعت و به قصد مجاورت، مقیم شده، بیان شد. بحث در مورد کسی بود که قبل از استطاعت و به ...
595 - اقسام حج (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  47
جلسه 595 - 1396/09/19، موضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حج او سه صورت داشت: صورت اول این بود که بعد از استطاعت، مقیم مکه شده باشد. گفتیم: در این صورت، وظیفه‌اش مطلقا حج تمتع است، چه قصد توطن کرده باشد، چه مجاورت، چه کمتر از ...
594 - اقسام حج (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  57
جلسه 594 - 1396/09/14، بحث در مسائل مربوط به اقسام حج بود. متن فرع اول از مسئله سوم را در جلسه قبل خواندیم. این فرع در باره وظیفه شخص «آفاقی» است که مقیم مکه می‌شود. گفتیم، حج او سه صورت خواهد داشت: 1 ـ بعد از مستطیع شدن، مقیم مکه شده است. 2 ...
593 - اقسام حج (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  44
جلسه 593 - 1396/09/13، بحث در مسئله دوم از مسائل اقسام حج بود. موضوع این مسئله این بود که اگر کسی که اهل مکه است به شهری خارج از حدّ سفر کند، می‌تواند حج تمتع نیز به جا آورد یا وظیفه‌اش معین در حج قران یا افراد است؟ به مشهور نسبت داده ...
592 - اقسام حج (مسئله 2) تعداد بازدید:  56
جلسه 592 - 1396/09/12 بحث در مسائل اقسام حج بود. حضرت امام می‌فرماید: من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو من قوة. كسى كه اهل مكه باشد و به بعضى از شهرها [که خارج از حدّ هستند] برود‌، سپس [در ...
صفحه از 33
تعداد موارد : 325