612 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  26
جلسه 612 - 1396/11/1،
611 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  9
جلسه 611 - 1396/10/26،
610 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  27
جلسه 610 - 1396/10/25،
609 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  20
جلسه 609 - 1396/10/24،
608 - ادامه شرط چهارم از شرائط حج تمتع؛ و شرط پنجم تعداد بازدید:  20
جلسه 608 - 1396/10/18، تتمه فرع پنجم صاحب جواهر یک مورد را از این حکم، استدراک کردند و آن صورتی است که واقعا امر وجود داشته؛ ولی مکلف نمی‌دانسته، مثلا از روی فراموشی در غیر مکه محرم شده؛ ولی به دلیل دیگر مثل خوف جانی، اگر هم یادش بود، در واقع نمی‌توانست ...
607 - اشتراط احرام از مکه (2) تعداد بازدید:  25
جلسه 607 - 1396/10/17، پس از آنکه ثابت شد باید برای حج تمتع از خود مکه محرم شد نه از میقات‌ها، این سؤال پیش می‌آید که از کجای شهر مکه می‌توان احرام بست؟ پاسخ این است که از هر جایی از شهر مکه احرام بستن برای حج تمتع، جایز و کافی است، ...
606 - اشتراط احرام از مکه تعداد بازدید:  35
جلسه 606 - 1396/10/12، فرع اول این بود که محل احرام حج تمتع خودِ مکه است. ابتدا اقوال را در این باره مرور می‌کنیم، سپس سراغ دلیل این شرط می‌رویم که چرا میقاتِ حج تمتع خودِ مکه است؟ در میان فقهای شیعه در اینکه محل احرام حج تمتع، خود مکه است، اتفاق ...
605 - اشتراط انجام عمره و حج تمتع در یک سال تعداد بازدید:  22
جلسه 605 - 1396/10/11، بحث در شرط سوم یعنی انجام عمره و حج در یک سال بود. صاحب عروة علاوه بر استناد به اجماع و شهرت، به پنج دلیل برای اثبات این شرط تمسک کرده بود که چهار موردش، ادله روایی بود. مناقشه در ادله روایی حضرت امام در حاشیه عروة، ادله روایی ...
604 - اشتراط انجام عمره و حج تمتع در اشهر حج و در یک سال تعداد بازدید:  26
جلسه 604 - 1396/10/10، در این مسئله، پنج شرط از شرائطی که در حج تمتع لازم است، مطرح شده است. شرط اول که نیت بود را خواندیم و اینک شرط دوم. شرط دوم متن تحریر چنین است: ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها ...
603 - حکم عمره مفرده در اشهر حج تعداد بازدید:  31
جلسه 603 - 1396/10/05، بحث درباره این بود که اگر کسی در اشهر حج عمره‌ مفرده انجام دهد، آیا می‌تواند یا حتی مستحب است که با همان عمره، حج تمتع انجام دهد یا خیر؟ گفتیم روایات وارده درباره عمره‌ای که در اشهر حج انجام شده، به پنج دسته تقسیم می‌شوند: یک. روایاتی که ...
صفحه از 33
تعداد موارد : 326