574 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  8
جلسه 574 - 1396/06/27
573 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  21
جلسه 573 - 1396/06/26
572 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  6
جلسه 572 - 1396/06/21
571 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  17
جلسه 571 - 1396/06/20
570 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  22
جلسه 570 - 1396/06/19
569 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  31
جلسه 569 - 1396/06/14
568 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65) تعداد بازدید:  197
جلسه 568 - 1396/03/02، بحث در مسئله شصت و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود که آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام می‌باشد. پس از آن، وارد مسائل حج نذری خواهیم شد. در فرع اول این مسئله، بیان شد که کسی که بر عهده‌اش حج مستقر شده ...
567 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 63 و 64) تعداد بازدید:  185
جلسه 567 - 1396/03/01 لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. اگر استطاعت مالى میت معلوم باشد؛ وليكن تحقق بقيه شرايط وجوب حج، معلوم نباشد‌، اصل و قاعده‌اى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود، در ...
566- مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 62) تعداد بازدید:  162
جلسه 566 - 1396/02/31 همان طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، دلیل اینکه ملاک، تقلید وارث یا وصی است، این است که ما در بحث اجتهاد، خود را مخطئه می‌دانیم نه مصوبه، به این معنا که می‌گوییم حکم واقعی یک چیز است و نظر مجتهد تنها طریقی برای رسیدن ...
565 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 61) تعداد بازدید:  202
جلسه 565 - 1396/02/26 در این فرع بحث در این است که اگر فقط حج بلدی امکان داشته باشد، با توجه به اینکه اولاً حج میقاتی هم کافی است، ثانیاً اجاره حج، واجب فوری است، تکلیف چیست؟ آیا باید در همان سال، حج بلدی را اجاره کنند یا اینکه اگر سال ...
صفحه از 29
تعداد موارد : 288