587 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  10
جلسه 587 - 1396/08/14
586 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  9
جلسه 586 - 1396/08/09
585 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  19
جلسه 585 - 1396/08/08
584 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  17
جلسه 584 - 1396/08/07
583 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  23
جلسه 583 - ۱۳۹۶/۰۸/۰2 بحث در آخرین فرع از مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع بحث فاصله میان انجام دو عمره مستحبی بود. گفتیم در میان فقهای شیعه چهار قول وجود دارد: 1 ـ سالی یک بار، 2 ـ ماهی یک بار، 3 ـ ده روز یک بار 4 ...
582 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  38
جلسه 582 - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ و در مقدار فاصله بين دو عمره اختلاف شده و احتياط آن است كه در فاصله كمتر از يك ماه به قصد رجاء آورده شود. از مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث عمره مستحبی این است که پس از انجام عمره، با چه فاصله زمانی می‌توان دوباره ...
581 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  30
جلسه 581 - 1396/07/30 بحث در مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. فرع دوم از این مسئله مربوط به سبب هفتم از اسباب وجوب عمره عرضی، یعنی ورود به مکه بود. گفتیم طبق روایات، ورود به حرم بدون احرام جایز نیست، چه رسد به مکه، و این مطلب میان فقهای ...
580 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  53
جلسه 580 - 1396/07/25 بحث در مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. در فرع اول فرمود: «عمره گاه به واسطه نذر، قسم، عهد، شرط در ضمن عقد، اجير شدن و باطل كردن آن واجب مى‌شود». در این فرع به شش مورد از اسباب وجوب عمره عرضی اشاره شد که بحث ...
579 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2 و مسئله 3) تعداد بازدید:  43
جلسه 579 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ قائلین به عدم وجوب، سه دلیل اقامه کرده‌اند. دلیل اول و دوم آنها را در جلسات قبل خواندیم و پاسخ دادیم. بحث در مهم‌ترین دلیل آنها یعنی، تمسک به سیره مستمره بود. در این باره، فرمایش آیت الله خویی را خواندیم و آن را ردّ کردیم. در اینجا ...
578 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  42
جلسه 578 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ادله قائلین به وجوب را با استفاده از فرمایش آیت الله شاهرودی بررسی کردیم. در جلسه قبل سراغ ادله طرفداران عدم وجوب رفتیم و گفتیم آیت الله خویی برای این مطلب به سه دلیل تمسک کرده‌اند. یکی از استدلال‌های ایشان این بود که بر فرض پذیرش اطلاق ...
صفحه از 31
تعداد موارد : 301