333 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  62
جلسه 333 - 1396/11/15، تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره،ریشه کفر به معنای پنهان كردن و کافر به معنای پنهان کننده است
332 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  86
جلسه 332 - 1396/11/1، تفسیر سوره مبارکه بقره آیه ششم، استناد به آیه ۱۹ سوره انعام، «بنا بر تصریح قرآن کریم، خداوند ميان پیامبر(ص) و مردم گواه و شاهد است
331 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  71
جلسه 331 - 1396/10/24، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره در تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت : در قرآن کریم موانع متعددی برای «فلاح» و سعادت انسان ذکر شده است که ظلم، کفر و بزهکاری از آن جمله محسوب می شوند. ...
330 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  69
جلسه 330 - 1396/10/17، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره، تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت
329 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  66
جلسه 329 - 1396/10/10، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره : تبیین مراتب سعادتمندی انسان در زندگی پس از مرگ
328 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  68
جلسه 328 - 1396/10/03، توحید مراتبی دارد که با گفتن کلمه طیبۀ « لااله الا الله» آغاز می شود و پیامبر خدا(ص) نیز در سالهای نخست دعوت علنی مردم به اسلام دعوت خود با این جمله آغاز کرد، « لا اله الله تفلحوا » یعنی کلمه توحید را بگویید سعادتمند ...
327 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  61
جلسه 327 - 1396/09/26، «با تامل در آیاتی که اشاره به عوامل فلاح و سعادت انسان دارند، می‌توان به یکی از لطایف معارف قرآنی دست یافت. زیرا خداوند سبحان در تبیین عوامل سعادت، در آیه دوم تا پنجم از سوره بقره عامل سعادت را «تقوا» و در آیه اول سورۀ مومنون ...
326 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  96
جلسه 326 - 1396/09/19، «عوامل فرعی «فلاح» اموری است که ریشه در عوامل اصلی آن یعنی: «ایمان»، «تقوا» و «احسان» دارند و همه مشخصات یک انسان سعادتمند به این سه عامل برمیگردد. »
325 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  78
جلسه 325 - 1396/09/12، آیاتی که موجبات «فلاح» را بیان کرده اند، دو دسته اند، دسته اول آیاتی که قاطعانه تصریح می کنند، اگر انسان «تقوا» و «ایمان» داشته باشد و «نیکوکار» باشد، حتما «مفلح» است و سعادت دنیا و آخرت نصیب او می شود،
324 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  83
جلسه 324 - 1396/09/07، تفسیر پنجمین آیه از سوره مبارکه بقره، مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، و مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
صفحه از 17
تعداد موارد : 166