318 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  26
جلسه 318 - 1396/06/21، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورة بقره : قرآن پس از توصیف متقیان به ایمان، اقامة نماز، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره، با تأکید، اهل تقوا را همان «مفلحان» دانسته است، بنابراین، همه آثار تقوا ، آثار و نشانه های فلاح نیز ...
انس با قرآن(30) تعداد بازدید:  138
تفسیر و نکات مربوط به جزء سی قرآن سوره مبارکه زلزلة ،آیات پایانی سوره
انس با قرآن(29) تعداد بازدید:  120
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و نهم قرآن سوره مبارکه ملک ،آیه شریفه 7
انس با قرآن(28) تعداد بازدید:  120
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هشتم قرآن سوره مبارکه حشر ،آیات شریفه 18 و 19
انس با قرآن(27) تعداد بازدید:  119
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هفتم قرآن سوره مبارکه طور ،آیه شریفه 26
انس با قرآن(26) تعداد بازدید:  118
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و ششم قرآن سوره مبارکه احقاف ،آیه شریفه 20
انس با قرآن(25) تعداد بازدید:  118
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و پنچم قرآن سوره مبارکه شوری ،آیه شریفه 20
آرشیو درس تفسیر قرآن آیت الله ری شهری در ماه مبارک رمضان تعداد بازدید:  359
«انس با قرآن» عنوان یکی از برنامه‌های معارفی شبکه پنج سیماست که هر روز ساعت 13:45 دقیقه پخش می شود.
انس با قرآن(24) تعداد بازدید:  128
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و چهارم قرآن سوره مبارکه زمر ،آیه شریفه53
انس با قرآن(23) تعداد بازدید:  136
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و سوم قرآن سوره مبارکه زمر ،آیه شریفه23
صفحه از 16
تعداد موارد : 151