606 - اشتراط احرام از مکه تعداد بازدید:  35
جلسه 606 - 1396/10/12، فرع اول این بود که محل احرام حج تمتع خودِ مکه است. ابتدا اقوال را در این باره مرور می‌کنیم، سپس سراغ دلیل این شرط می‌رویم که چرا میقاتِ حج تمتع خودِ مکه است؟ در میان فقهای شیعه در اینکه محل احرام حج تمتع، خود مکه است، اتفاق ...
605 - پیش‌دستی در دعا تعداد بازدید:  7
اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند: دسته اول، کسانی هستند که فقط هنگام مشکلات خدا را یاد می‌کنند؛ ولی اگر مشکلی نداشته باشند، کاری با خدا ندارند. این گونه سراغ خدا رفتن،‌ نکوهیده است که در جلسه قبل روایات آن را، خواندیم. دسته دوم، کسانی ...
605 - اشتراط انجام عمره و حج تمتع در یک سال تعداد بازدید:  22
جلسه 605 - 1396/10/11، بحث در شرط سوم یعنی انجام عمره و حج در یک سال بود. صاحب عروة علاوه بر استناد به اجماع و شهرت، به پنج دلیل برای اثبات این شرط تمسک کرده بود که چهار موردش، ادله روایی بود. مناقشه در ادله روایی حضرت امام در حاشیه عروة، ادله روایی ...
604 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (4) تعداد بازدید:  4
اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. یکی دیگر از نکاتی که در تبیین این فراز بیان می‌شود این است که کسانی که هنگام اضطرار و مشکلات جدی در زندگی سراغ خدا می‌روند، دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که وقتی مشکل نداشته باشند، کاری با خدا ندارند؛ بلکه فقط هنگام مشکلات ...
329 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  22
جلسه 329 - 1396/10/10، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره : تبیین مراتب سعادتمندی انسان در زندگی پس از مرگ
604 - اشتراط انجام عمره و حج تمتع در اشهر حج و در یک سال تعداد بازدید:  26
جلسه 604 - 1396/10/10، در این مسئله، پنج شرط از شرائطی که در حج تمتع لازم است، مطرح شده است. شرط اول که نیت بود را خواندیم و اینک شرط دوم. شرط دوم متن تحریر چنین است: ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها ...
603 - حکم عمره مفرده در اشهر حج تعداد بازدید:  31
جلسه 603 - 1396/10/05، بحث درباره این بود که اگر کسی در اشهر حج عمره‌ مفرده انجام دهد، آیا می‌تواند یا حتی مستحب است که با همان عمره، حج تمتع انجام دهد یا خیر؟ گفتیم روایات وارده درباره عمره‌ای که در اشهر حج انجام شده، به پنج دسته تقسیم می‌شوند: یک. روایاتی که ...
603 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (3) تعداد بازدید:  4
اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. در تبیین این بخش از دعای مکارم، به این نکته رسیدیم که همه انسان‌ها هنگام اضطرار فطرتاً خدا را می‌خوانند و خداوند هم خواسته آنها را در این حالت، قطعا اجابت می‌کند،‌ اما سؤال این است که اگر انسان در این حالت، به صورت فطری ...
602 - زمان انجام طواف نساء در عمره تمتع تعداد بازدید:  34
جلسه 602 - 1396/10/04، بحث در وجوب یا عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع بود که به این نتیجه رسیدیم که طواف نساء در عمره تمتع نه تنها واجب نیست؛ بلکه بر خلاف نظر حضرت امام و صاحب عروة، احتیاط مستحب بودن انجام آن نیز پذیرفته نیست، زیرا اولاً روایات ...
602 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (2) تعداد بازدید:  4
اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. نکته بعدی این مسئله فطری است که انسان وقتى در بن‌بستِ سختى‌ها قرار بگيرد، با همه وجود، خدا را احساس مى‌كند و دست نياز به سوى آن بى‌نياز دراز می‌کند. هنگام اضطرار بیچارگی است که توحید فطری انسان تجلی پیدا می‌کند. در روایتی که از ...
صفحه از 97
تعداد موارد : 963