575 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1 و مسئله 2) تعداد بازدید:  22
جلسه 575 - 1396/07/16 پس از تقسیم عمره به واجب اصلی، واجب عرضی و مندوب، سه فرع را مطرح شده است. فرع اول این بود که: عمره با شرايطی كه در حج معتبر است، در طول عمر يک بار بر هر مکلفی واجب است. در جلسه قبل، ادله اثبات وجوب عمره را ...
318 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  24
جلسه 318 - 1396/07/16
575 - طلب وسعت رزق در سالمندی (1) تعداد بازدید:  2
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، وَ اجعَل أوسَعَ‌ رِزقِكَ‌ عَلَيَ‌ إذا كَبِرتُ‌. در بخش دیگری از دعای نورانی مکارم الاخلاق، بعد از درود بر خاندان رسالت، از خداوند منان درخواست شده که: پروردگارا! وسیع‌ترین رزق و روزی خود را در سالمندی به من عنایت کن. برای تبیین این فراز چند بحث ...
574 - شرایط اکمال زیورهای متقین (6) تعداد بازدید:  1
و رَفضِ أهلِ البِدَعِ، و مُستَعمِلِي الرأيِ المُختَرَع‌ امر اول «دوام طاعت» و امر دوم «همراهی اکثریت» بود که در جلسات قبل بیان شد. امر سوم که پایان‌بخش این مقطع است، طرد اهل بدعت و پیروان آرای اختراعی است. واژه «البِدَع» جمع «بدعت» است که مصدر ماده «بَدَع» است. این ماده ...
574 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1) تعداد بازدید:  42
جلسه 574 - 1396/06/27، در این جلسه به بررسی ادله‌ای می‌پردازیم که برای اثبات وجوب بالاصالة عمره به آنها تمسک شده است. علاوه بر اینکه برخی برای این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند، به برخی از آیات و روایات نیز استدلال شده است که در ادامه می‌آید.
573 - شرایط اکمال زیورهای متقین (5) تعداد بازدید:  3
وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ و لُزومِ الجَماعَة‌. در این فراز و فراز بعد از آن، سه شرط برای کامل شدن آن ارزش‌های اخلاقی آمده است. شرط اول «دوام طاعت الهی» است که توضیح آن گذشت. در تبیین شرط دوم یعنی «جدا نشدن از جماعت و تک‌روی نکردن» نیز به ...
573 - مسائل اقسام عمره (مسئله 1) تعداد بازدید:  56
جلسه 573 - 1396/06/26، فرع اول این است که عمره نیز اصالتاً مانند حج با شرايطی كه در حج معتبر است ـ مثل بلوغ، عقل، حرّیت و استطاعت مالی، بدنی و سربی[3] ـ بر هر مكلّف در طول عمرش یک بار واجب است. فرع دوم فوریت داشتن وجوب عمره است.
572 - شرایط اکمال زیورهای متقین (4) تعداد بازدید:  25
وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ و لُزومِ الجَماعَة‌ یکی دیگر از اموری که مکمل صفات نیک انسان است، همراه با جماعت بودن است. برای تبیین این مکمل صفات نیک باید این سه مطلب روشن شود: یک) معنای جماعت در اینجا، دو) خطر جدا شدن از جماعت و تکروی کردن، سه) چگونگی ...
572 - مسائل حج مندوب (مسئله 3 تا 7) و مسائل اقسام عمره تعداد بازدید:  37
جلسه 572 - 1396/06/21، در مسئله چهارم میفرماید: يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته. زياد خرج كردن در حج مستحب است؛ و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج حج افضل است. مراد از «کثرة الانفاق» هزینه کردن زیاد برای حج است نه اینکه به حدّ اسراف برسد. همچنین اگر امر ...
571 - مسائل حج مندوب (مسئله 2) تعداد بازدید:  53
جلسه 571 - 1396/06/20، مستحب است كه تبرعا به نيابت از خويشان و غير ايشان زنده و يا مرده باشند حج نمايد. و همچنين مستحب است به نيابت حضرات معصومين(عليهم السّلام) زنده و يا فوت كرده باشند حج نمايد، و طواف به نيابت حضرات معصومين(عليهم السّلام) مستحب است، و به نيابت ...
صفحه از 86
تعداد موارد : 858