323 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  9
جلسه 323 - 1396/08/21، تبیین عامل سوم از عوامل کامیابی و سعادت دنیا و آخرت
322 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  13
جلسه 322 - 1396/08/14، تبیین عوامل اصلی فلاح ، دسته بندی آیات مختلف در خصوص ایمان
587 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  10
جلسه 587 - 1396/08/14
586 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  9
جلسه 586 - 1396/08/09
585 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  19
جلسه 585 - 1396/08/08
584 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  17
جلسه 584 - 1396/08/07
321 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  24
جلسه 321 - 1396/08/07، توضیح مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
583 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  23
جلسه 583 - ۱۳۹۶/۰۸/۰2 بحث در آخرین فرع از مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع بحث فاصله میان انجام دو عمره مستحبی بود. گفتیم در میان فقهای شیعه چهار قول وجود دارد: 1 ـ سالی یک بار، 2 ـ ماهی یک بار، 3 ـ ده روز یک بار 4 ...
583 - طلب نیرو هنگام خستگی (6) تعداد بازدید:  40
و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. بهترین برنامه برای پر کردن ایام فراغت چیست؟ یک) انسان تمایل دارد در اوقات فراغت،‌ احساس شادی کند. دو) یکی از عوامل شادی، مأنوس شدن با کسی است که از جمال و کمالی برخوردار است و انسان از انس با او لذت می‌برد. سه) خداوند سبحان، جمال ...
582 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3) تعداد بازدید:  38
جلسه 582 - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ و در مقدار فاصله بين دو عمره اختلاف شده و احتياط آن است كه در فاصله كمتر از يك ماه به قصد رجاء آورده شود. از مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث عمره مستحبی این است که پس از انجام عمره، با چه فاصله زمانی می‌توان دوباره ...
صفحه از 88
تعداد موارد : 879