اخبار - پایگاه رسمی آیت الله ری شهری http://www.reyshahri.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[قرآن و حدیث مغفول واقع شده‌اند]]> http://www.reyshahri.ir/post/62493/قرآن-و-حدیث-مغفول-واقع-شده-اند دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[اخلاق و رفتار مطابق موازین اسلامی حتی در مقابل دشمن هم لازم است]]> http://www.reyshahri.ir/post/62460/اخلاق-و-رفتار-مطابق-موازین-اسلامی-حتی-در-مقابل-دشمن-هم-لازم دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[« تدسیس نفس » خطرناک ترین موانع « فلاح » و سعادت در دنیا و آخرت است]]> http://www.reyshahri.ir/post/62445/تدسیس-نفس-خطرناک-ترین-موانع-فلاح-و-سعادت-در-دنیا-و-آ اخبار درس‌ها <![CDATA[« ظلم»، « کفر » و « گناه » موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت است]]> http://www.reyshahri.ir/post/62337/ظلم-کفر-و-گناه-موانع-فلاح-و-سعادت-انسان-در-د اخبار درس‌ها <![CDATA[دیدار مترجم روسی منتخب میزان الحکمة با آیت الله ری شهری]]> http://www.reyshahri.ir/post/62274/دیدار-مترجم-روسی-منتخب-میزان-الحکمة-با-آیت-الله-ری-شهری دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[معیار مراتب سعادتمندی و «فلاح» انسان، در زندگی جاوید]]> http://www.reyshahri.ir/post/62222/معیار-مراتب-سعادتمندی-و-فلاح-انسان-در-زندگی-جاوید اخبار درس‌ها <![CDATA[منشور جامع اخلاق صنفی خدمتگزاران آستان های مقدس تدوین شود]]> http://www.reyshahri.ir/post/62142/منشور-جامع-اخلاق-صنفی-خدمتگزاران-آستان-های-مقدس-تدوین-شود آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[توحید، اساسی ترین رکن «فلاح» و سعادت دنیوی و اخروی است]]> http://www.reyshahri.ir/post/62098/توحید-اساسی-ترین-رکن-فلاح-و-سعادت-دنیوی-و-اخروی-است اخبار درس‌ها <![CDATA[امروز هرچه اعتبار روحانیت بیشتر باشد، اعتبار و استحکام نظام بیشتر خواهد شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/62094/امروز-هرچه-اعتبار-روحانیت-بیشتر-باشد-اعتبار-و-استحکام-نظام آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[حرکت قوی‌تری در جامعه برای درختکاری نیاز است]]> http://www.reyshahri.ir/post/62084/حرکت-قوی-تری-در-جامعه-برای-درختکاری-نیاز-است آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[هدف اصلی وحدت حوزه و دانشگاه، تغییر نگاه «علم برای علم» به «علم برای خدمت» است.]]> http://www.reyshahri.ir/post/62012/هدف-اصلی-وحدت-حوزه-و-دانشگاه-تغییر-نگاه-علم-برای-علم-به آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[پیوستگی عوامل سعادت و یا شقاوت، یکی از لطایف معارف قرآنی است]]> http://www.reyshahri.ir/post/61989/پیوستگی-عوامل-سعادت-و-یا-شقاوت-یکی-از-لطایف-معارف-قرآنی-است اخبار درس‌ها <![CDATA[تجلیل از چند دهه تلاش آیت‎الله ری شهری در زمینه علوم حدیث]]> http://www.reyshahri.ir/post/61939/تجلیل-از-چند-دهه-تلاش-آیت-الله-ری-شهری-در-زمینه-علوم-حدیث پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث <![CDATA[تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث]]> http://www.reyshahri.ir/post/61938/تجلیل-از-پژوهشگران-برتر-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث <![CDATA[لزوم معرفی معارف اهل بیت (ع) در میان دیگر ادیان و مذاهب]]> http://www.reyshahri.ir/post/61940/لزوم-معرفی-معارف-اهل-بیت-ع-در-میان-دیگر-ادیان-و-مذاهب دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[لزوم معرفی معارف اهل بیت (ع) در میان دیگر ادیان و مذاهب]]> http://www.reyshahri.ir/post/61940/لزوم-معرفی-معارف-اهل-بیت-ع-در-میان-دیگر-ادیان-و-مذاهب مؤسسه دارالحدیث <![CDATA[قدرت علمی مانع هجوم دشمنان خواهد شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/61902/قدرت-علمی-مانع-هجوم-دشمنان-خواهد-شد دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[عوامل فرعی فلاح، از منظر قرآن کریم]]> http://www.reyshahri.ir/post/61876/عوامل-فرعی-فلاح-از-منظر-قرآن-کریم اخبار درس‌ها <![CDATA[ترتب «فلاح» بر عوامل آن، از دو منظر]]> http://www.reyshahri.ir/post/61818/ترتب-فلاح-بر-عوامل-آن-از-دو-منظر اخبار درس‌ها <![CDATA[تجلیل از حافظان کل قرآن آستان عبدالعظیم(ع) با حضور آیت الله ری شهری]]> http://www.reyshahri.ir/post/61793/تجلیل-از-حافظان-کل-قرآن-آستان-عبدالعظیم-ع-با-حضور-آیت-الله آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[ضرورت توجه بیشتر نمایندگان مردم تهران نسبت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام]]> http://www.reyshahri.ir/post/61730/ضرورت-توجه-بیشتر-نمایندگان-مردم-تهران-نسبت-به-حضرت-عبدالعظیم آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[جریان تکفیری هیچگاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت]]> http://www.reyshahri.ir/post/61701/جریان-تکفیری-هیچگاه-به-اهداف-شوم-و-خطرناک-خود-دست-نخواهد-یاف سایر اخبار <![CDATA[نیکو کاری بدون تقوا امکان پذیر نیست]]> http://www.reyshahri.ir/post/61598/نیکو-کاری-بدون-تقوا-امکان-پذیر-نیست اخبار درس‌ها <![CDATA[امروز افضل شهدا، شهدای مدافع حرم هستند]]> http://www.reyshahri.ir/post/61513/امروز-افضل-شهدا-شهدای-مدافع-حرم-هستند دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[کتاب «گزیده سیره پیامبر خاتم (ص)» منتشر شد.]]> http://www.reyshahri.ir/post/61510/کتاب-گزیده-سیره-پیامبر-خاتم-ص-منتشر-شد اخبار نشر <![CDATA[ایمان ، یکی دیگر از عوامل اصلی فلاح و کامیابی دنیوی و اخروی است]]> http://www.reyshahri.ir/post/61467/ایمان-یکی-دیگر-از-عوامل-اصلی-فلاح-و-کامیابی-دنیوی-و-اخروی اخبار درس‌ها <![CDATA[کتاب «الاعتکاف في الکتاب و السنّة» منتشر شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/61456/کتاب-الاعتکاف-في-الکتاب-و-السن-ة-منتشر-شد اخبار نشر <![CDATA[پژوهش علمي و آزمايشگاهي لازمه توسعه طب سنتي]]> http://www.reyshahri.ir/post/61394/پژوهش-علمي-و-آزمايشگاهي-لازمه-توسعه-طب-سنتي سایر اخبار <![CDATA[کتاب ایمان در قرآن منتشر شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/61383/کتاب-ایمان-در-قرآن-منتشر-شد اخبار نشر <![CDATA["تقوا"، جامع ترین عامل فلاح، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت]]> http://www.reyshahri.ir/post/61379/تقوا-جامع-ترین-عامل-فلاح-خوشبختی-و-سعادت-دنیا-و-آخرت اخبار درس‌ها <![CDATA[راه آهن جمهوری اسلامی، یکی از پایگاه های مهم تبلیغ عملی است]]> http://www.reyshahri.ir/post/61245/راه-آهن-جمهوری-اسلامی-یکی-از-پایگاه-های-مهم-تبلیغ-عملی-است دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[دور نمایی از جامعه آرمانی اسلامی]]> http://www.reyshahri.ir/post/61239/دور-نمایی-از-جامعه-آرمانی-اسلامی اخبار درس‌ها <![CDATA[تأکید اسلام بر ورزش جان در کنار ورزش جسم]]> http://www.reyshahri.ir/post/61130/تأکید-اسلام-بر-ورزش-جان-در-کنار-ورزش-جسم دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[مصائب دنیوی اهل تقوا زمینه ساز کامیابی جاودانه آنها و خیر محض است]]> http://www.reyshahri.ir/post/61119/مصائب-دنیوی-اهل-تقوا-زمینه-ساز-کامیابی-جاودانه-آنها-و-خیر-مح اخبار درس‌ها <![CDATA[دیدار شهردار قم با آیت الله محمدی ری شهری]]> http://www.reyshahri.ir/post/61076/دیدار-شهردار-قم-با-آیت-الله-محمدی-ری-شهری دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[بازدید آیت الله ری شهری از پروژه ساماندهی پیاده راه خیابان حرم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)]]> http://www.reyshahri.ir/post/61040/بازدید-آیت-الله-ری-شهری-از-پروژه-ساماندهی-پیاده-راه-خیابان-ح آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[فلسفه سیاسی و اجتماعی نبوت و امامت مساله برقراری امنیت است]]> http://www.reyshahri.ir/post/61009/فلسفه-سیاسی-و-اجتماعی-نبوت-و-امامت-مساله-برقراری-امنیت-است دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[کامیابی و ناکامی در جهان‌بینیِ اسلامی]]> http://www.reyshahri.ir/post/60988/کامیابی-و-ناکامی-در-جهان-بینی-اسلامی اخبار درس‌ها <![CDATA[حقوق متقابل دانشگاه و دانشجو در بیانات آیت الله ری شهری در جمع دانشجویان]]> http://www.reyshahri.ir/post/60968/حقوق-متقابل-دانشگاه-و-دانشجو-در-بیانات-آیت-الله-ری-شهری-در-ج پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث <![CDATA[حضور دکتر روحانی در مراسم عاشورای حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)]]> http://www.reyshahri.ir/post/60895/حضور-دکتر-روحانی-در-مراسم-عاشورای-حسینی-در-حرم-حضرت-عبدالعظی آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[برگزاری جلسات عمومی تفسیر قرآن توسّط آیت‌الله محمدی ری‌شهری]]> http://www.reyshahri.ir/post/60887/برگزاری-جلسات-عمومی-تفسیر-قرآن-توس-ط-آیت-الله-محمدی-ری-شهری اخبار درس‌ها <![CDATA[حفظ و حراست از روحیه و انگیزه‌های انقلابی، شرط تدوام انقلاب اسلامی]]> http://www.reyshahri.ir/post/60802/حفظ-و-حراست-از-روحیه-و-انگیزه-های-انقلابی-شرط-تدوام-انقلاب دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[دیدار ذاکران، مداحان و پیرغلامان اهل بیت علیهم السلام با آیت الله ری شهری]]> http://www.reyshahri.ir/post/60767/دیدار-ذاکران-مداحان-و-پیرغلامان-اهل-بیت-علیهم-السلام-با-آیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[سه پیام مهم آیه مباهله]]> http://www.reyshahri.ir/post/60753/سه-پیام-مهم-آیه-مباهله آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[همایش تببینی مباهله در آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/60679/همایش-تببینی-مباهله-در-آستان-مقد-س-حضرت-عبدالعظیم-ع-برگزار آستان حضرت عبدالعظیم (ع) <![CDATA[اطاعت دستورات الهی عامل رشد اخلاقی انسان است]]> http://www.reyshahri.ir/post/60623/اطاعت-دستورات-الهی-عامل-رشد-اخلاقی-انسان-است اخبار درس‌ها <![CDATA[آغاز درس تفسیر آيت الله ري شهري از هفته آینده]]> http://www.reyshahri.ir/post/60586/آغاز-درس-تفسیر-آيت-الله-ري-شهري-از-هفته-آینده اخبار درس‌ها <![CDATA[آغاز دروس خارج فقه آيت الله ري شهري در آستان مقدّس حضرت عبدالعظيم عليه السلام]]> http://www.reyshahri.ir/post/60574/آغاز-دروس-خارج-فقه-آيت-الله-ري-شهري-در-آستان-مقد-س-حضرت-عبدا اخبار درس‌ها <![CDATA[آيت‌الله ري‌شهري وارد كاظمين شد]]> http://www.reyshahri.ir/post/60499/آيت-الله-ري-شهري-وارد-كاظمين-شد دیدار‌ها و بازدیدها <![CDATA[استفاده ی بهینه از امکانات مدارس علمیه، با برنامه ریزی دقیق]]> http://www.reyshahri.ir/post/60381/استفاده-ی-بهینه-از-امکانات-مدارس-علمیه-با-برنامه-ریزی-دقیق دیدار‌ها و بازدیدها